Ngày đăng: Tháng Ba 15, 2021

ÁI TÌNH & HÔN NHÂN THEO ĐẠO CHÚA – Phạm Đức Thân

Tạp ghi . Khi Clinton tuyên bố ông không có quan hê tình dục (sexual relation) với Lewinsky mặc dù thừa nhận nàng có làm tình bằng miệng (oral sex) với ông đôi lần, thì thiên hạ nhao nhao lên xem xét lại định nghĩa của “giao cấu” (having sex). […]