corona

CHƠI GAME

Covid nằm nhà bày cuộc chơi
Vừa vào trận đã nổi sôi rồi
Bung then tạo hóa khua lia lịa
Khép túi càn khôn nhốt chặt chòi
Lửa dục bùng lên thiêu âm động
Mưa tình ập xuống tịt duơng ngòi
Hóa ra công lực nguời ghê thật
Đành phải quy hàng bái phục thôi!
.
Phạm Đức Thân

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)