Ngày đăng: Tháng Tư 12, 2021

MỘT THỜI CẦN THƠ – thơ Nguyên Lạc

. MỘT THỜI CẦN THƠ I. CẦN THƠ NIỀM NHỚ . 1. Cần Thơ tôi nhớ lắm Cần Thơ kẻ “cơ thần” [1] Cần Thơ ven sông Hậu Cần Thơ tuổi thanh xuân . Cần Thơ Phan Thanh Giản Ngôi trường bạn thân quen Cần Thơ Đoàn Thị Điểm Ngôi […]