Ngày đăng: Tháng Tư 16, 2021

CHẾT LÀ PHẢI – Phạm Đức Thân.

Tượng Le Penseur của Rodin . CHẾT LÀ PHẢI Để tránh ngộ nhận, xin nói ngay, tựa bài không phải là một rủa sả, với ý nghĩa “chết là đáng đời”.Nghĩa muốn nói ở đây: “chết là phải, là đúng, là hợp lý”. Muốn hiểu lý do tại sao xin […]