Ngày đăng: Tháng Tư 23, 2021

CHUYỆN THÁNG TƯ QUÊ TÔI – Nguyên Lạc

Thơ . CHUYỆN THÁNG TƯ QUÊ TÔI . “Ai muốn chép công ta chép oán, Công riêng ai đó oán ta chung” (Khuyết danh) . I. MỘT THỜI EM TÔI . “Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê” (ca dao) * Nhánh […]