Ngày đăng: Tháng Năm 8, 2021

MỪNG NGÀY CỦA MẸ – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc . MỪNG NGÀY CỦA MẸ (Happy Mother’s Day) .“Bạn ở bên Texas, khoe trời có nhiều mây: những chùm hoa đang bay, để tới Ngày Của Mẹ!Đó và đây xa thiệt. Nhớ tha thiết vô cùng. Trời nào cũng mênh mông. Mẹ, tấm lòng vô tận…Tôi đáp lời […]