Ngày đăng: Tháng Năm 12, 2021

HAI CÂU CA DAO VỀ MẸ – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Tranh Ailan Congtang . Nhân ngày Mother’s Day, tìm tài liệu viết về Mẹ tình cờ tôi tìm gặp hai câu ca dao này trên web: .Mẹ già như chuối chín câyGió lay mẹ rụng, con rày mồ côi .Thật ra thì hai câu này được rút gọn […]