Ngày đăng: Tháng Năm 13, 2021

AGURI- Junichiro Tanizaki, Phạm đức Thân dịch

AGURI . Junichiro Tanizaki (1886-1965) là nhà văn hiện đại Nhật nổi tiếng. Chủ đề và giọng điệu trong tác phẩm ông bao gồm từ mô tả táo bạo tình dục, tác hại của ám ảnh tình dục đến thuật sự tinh tế đời sống gia đình trong bối cảnh […]