Ngày đăng: Tháng Năm 26, 2021

RƯỢU XƯA RƯỢU NAY, RƯỢU TÂY RƯỢU TA – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc    . Thơ vui, mời các bạn thưởng lãm và đóng góp. Xin cẩn báo: Các ông bà “đạo mạo” xin đừng đọc. NL “Laughter is the sun that drives winter from the human face”. (Victor Hugo) .   I. RƯỢU XƯA RƯỢU NAY   . 1. RƯỢU […]