buon
.
Thơ vui, mời các bạn thưởng lãm và đóng góp.
Xin cẩn báo: Các ông bà “đạo mạo” xin đừng đọc. NL
“Laughter is the sun that drives winter from the human face”. (Victor Hugo)
.
 

I. RƯỢU XƯA RƯỢU NAY

 
.
1. RƯỢU XƯA
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
(Lương Châu từ kỳ 1- Vương Hàn)
.
Dịch thơ:
Rượu ngon chén ngọc đã bày kia,
Chưa nhấp, tỳ bà dục ngựa đi.
Chớ cười chiến địa người say ngủ
Chinh chiến xưa nay, mấy kẻ về….?
(Dịch: Đỗ Trung Lai)
.
RƯỢU NAY
Bồ đào. Mỹ nữ. Vài ly thôi
Quá lố “Mã phong thượng” tiêu đời
Say xỉn nằm dài cười tự tếu
Xưa nay chinh chiến tội em rồi!
.
 

II. RƯỢU TÂY RƯỢU TA

 
.
Sầu đời uống rượu mình ên
Nâng ly ực cạn chai Hên- nết- cờn (Heineken)
Liếc tôi nàng vội ân cần
Làm thêm con vịt tiết canh gọi là
.
– Thêm chai Minh Mạng ông nha?
Xem sao? “Ngũ tử có là… lục giao”! [1]
– Thôi bà đừng nói tào lao
Tóc đời sương điểm làm sao … mà hòng?
.
– Ông này dở dở ươn ươn
Không thử sao biết tình thương tuyệt vời?
Tối ngày lo chuyện trời ơi
Than mây khóc gió để tôi một mình!
.
– Thử đi Minh Mạng rượu tình [1]
Rượu Tây rượu Mỹ có bằng nó không?
Thử đi ông sẽ “hoá rồng” [2]
Biết đâu “giường bốn chân còn lại ba” [3]
.
– Có thật không vậy hả bà?
Đâu Minh Mạng tửu đưa ta thử liền!
.
 
Nguyên Lạc
…………………
[1] Tương truyền rượu thuốc của Vua Mình Mạng dùng có khả năng tăng cường sinh lực với những cái tên vô cùng hấp dẫn như “nhất dạ lục giao sinh ngũ tử” (một đêm 6 lần ân ái, sinh 5 con trai)
 
[2] Ngày xưa như sắt như đồng
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa
Bây giờ như cải muối dưa
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu!
(Ca dao Quảng Nam)
[3] Lấy chồng từ thuở mười lăm
Chồng chê tôi bé chẳng nằm cùng tôi
Đến năm mười tám đôi mươi
Tôi nằm dưới đất chồng lôi lên giường
Một rằng thương, hai rằng thương
Có bốn chân giường gẫy một còn ba
Ai về nhắn với mẹ cha
Chồng tôi nay đã giao hoà cùng tôi
(Ca dao)
.
rượu mời

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)