Ngày đăng: Tháng Sáu 2, 2021

VỀ CHỮ SĨ – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc . VỀ CHỮ SĨ . I. VÀI HÀNG VỀ SĨ, KẺ SĨ   1. “Sĩ”, “kẻ sĩ” tức là “trí thức”, chỉ chung những người chủ yếu lao động bằng trí óc, bao gồm: Nhân viên kỹ thuật, thầy thuốc, thầy giáo, cán bộ nghiên cứu khoa học, những […]

ĐỂ ĐƯỢC GIỚI THIỆU – Edgar Wallace, Phạm Đức Thân dịch

ĐỂ ĐƯỢC GIỚI THIỆU (Truyện On Getting An Introduction của Edgar Wallace, Phạm Đức Thân dịch) . Ăn cướp một cách lịch sự có những khía cạnh mới lạ và những lúc say mê thích thú. Người tầm thường, suy nghĩ nông cạn, có thể dùng võ lực để tìm […]