Ngày đăng: Tháng Sáu 24, 2021

QUẦN SOỌC ĐỨC – Haruki Murakami, Phạm đức Thân dịch

Haruki Murakami sinh năm 1949 tại Kyoto, là một trong những tiểu thuyết gia thế kỷ XX quan trọng nhất của Nhật. Tiểu thuyết, nghị luận, truyện ngăn của ông là những bestsellers tại Nhật cũng như ngoại quốc. Một số đã đuợc dịch ra 50 ngôn ngữ và bán […]