Ngày đăng: Tháng Tám 9, 2021

HÃY ĐỢI MỘT NĂM RƯỠI- Matsumoto Seicho, Phạm đức Thân dịch

. Matsumoto Seicho (1909 -1992) là nhà văn Nhật nổi tiếng viết truyện trinh thám, sánh ngang với Georges Simenon của Pháp. Ông bắt đầu viết lúc 40 tuổi khi đang làm việc ở một nhà in báo. Nổi tiếng năm 1952 khi được giải Akutagawa, và sau này thêm […]