Tuồng KVK

Ngày nay ta biết Truyện ngắn Vương Thuý Kiều chép ở tuyển tập Ngu Sơ Tân chí mục Phong Tình lục của Trương Trào( 1650-? ). Nguyễn Du ( 1766- 1820) nhắc đến trong câu:
Phong tình có lục còn truyền sử xanh.
Chú ý rằng “còn truyền sử xanh” nghĩa là có sách vở ghi chép. Sách Ngu Sơ Tân Chí của Trương Trào được ghi trong văn học sử Trung Hoa thời Minh. Kim Vân Kiều Truyện thì không hề có.
Như vậy lục Phong Tình ắt có nhiều người Đại Việt-Đại Nam từng đọc, nhưng đến nay ta chỉ biết Mộng Liên Đường, người cùng thời với Nguyễn Du đã đọc vì ông viết trong đề từ: Truyện Thuý Kiều chép ở lục Phong Tình. Phạm Quỳnh đã truy theo di lục này tìm đọc được truyện Vương Thuý Kiều và ông là người giới thiệu bằng chữ quốc ngữ đầu tiên năm 1921. Từ đó đến nay các nhà Kiều học đời sau chỉ cho người đọc biết như vậy , vì họ đã không lưu ý rằng trước Phạm Quỳnh, ít nhất 50 năm đã có quan Nguỵ Khắc Đản từng đọc. Vì sao?
Ta biết rằng trong thơ Đoạn Trường Tân Thanh, Nguyễn Du chỉ nói Hồ Tôn Hiến gã Kiều cho một thổ quan nhưng không nói thổ quan vùng nào.
Trong Vương Thuý Kiều có nói rõ là tù trưởng ở Vĩnh Thuận. Tuồng của Nguỵ Khắc Đãn trong phân đoạn: “Ông tơ thật nhé đa đoan “ đã viết lời cảm tạ của tù trưởng khi được Hồ Tôn Hiến( tuồng đổi tên là Hồ Tôn Chánh) gã Kiều:

.
Tù trưởng:
Ngửa nhờ lượng cả
Đoái tưởng phận hèn
Cúi đầu tạ trướng tiền
Dời chơn về Vĩnh Thuận.

.
Ngoài ra ta biết trong thơ, Nguyễn Du không gọi hiệu của Từ Hải là Minh Sơn, nhưng trong Vương Thuý Kiều của Dư Hoài có gọi Từ Mình Sơn. Trong tuồng Lãm Thuý Hiên cũng nhắc tới hiệu Minh Sơn.
Như vậy Nguỵ Khắc Đản không những là cha đẻ của hơn 10 nhân vật mang tên có tính ước lệ sân khấu khi phóng tác Đoạn Trường Tân Thanh qua Tuồng như: Hạ Báo, Lôi Phong, Âm Mưu….mà còn đã từng đọc Vương Thuý Kiều của Dư Hoài khi xây dựng vở kịch Lãm Thuý Hiên. Bằng chứng là đã đưa nhân vật tù trưởng Vĩnh Thuận lên sân khấu và cho ông Đô lại già nhắc tới Mình Sơn .
Sau này Kim Vân Kiều Truyện cũng theo tuồng mà chép lại bằng văn bạch thoại đúng theo diễn biến, nhân vật ước lệ mà tuồng hư cấu thêm so với Đoạn Trường Tân Thanh. Kim Vân Kiều Truyện đã lược bớt một số nhân vật và chỉ thêm duy nhất một nhân vật Vệ Hoa Dương, bạn ăn chơi với Thúc Sinh.( chú ý tiểu thuyết văn xuôi không hư cấu tên nhân vật mang tính ước lệ tính cách, chỉ có truyện thơ và sân khấu).
Nực cười, đến nay nhiều người còn cho rằng Kim Vân Kiều Truyện là tiểu thuyết gốc nên có nhiều nhân vật hơn thơ Đoạn Trường Tân Thanh. Họ không biết rằng mọi nhân vật có trong Kim Vân Kiều Truyện là do nhà viết tuồng Nguỵ Khắc Đản dựng lên trong Lãm Thuý Hiên khi phóng tác Đoạn Trường Tân Thanh thành tuồng. Tuồng đã được in trước A953 – Kim Vân Kiều Truyện- Thanh Tâm Tài Tử viết tay hơn 1/4 thế kỷ.
.
Lê Nghị
………….
Tư liệu đối chiếu:
-Đoạn Trường Tân Thanh- Nguyễn Du
-Nam Phong số 30- Phạm Quỳnh
-Tuồng Kim Vân Kiều ( bản Nôm lưu tại Paris), Phan Thị Thu Hiền chuyển ngữ- Nguyễn Văn Sâm hiệu đính.
Ảnh: bản sao trang bìa bản Nôm tại Paris. Các cột từ phải qua trái:
-Ất hợi niên ( 1875) tân tuyên
-Kim Vân Kiều Chiệp đệ nhất
-bổ
-Ninh Định Đường tàng bản.

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)