Ngày đăng: Tháng Chín 19, 2021

CHƠI VÀ ĐỒ CHƠI – Phạm Đức Thân

Tranh Dương Quốc Định . Tháng giêng là tháng ăn chơi Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà . Đầu năm dân VN ăn chơi cả tháng, thiết tưởng cũng là dịp để bàn về chuyện ăn chơi. Đề tài quá rộng lớn, bài này xin thu hẹp chỉ […]

DỊCH THƠ – Phạm Đức Thân

The kiss of the Muse by Paul Cesanne      Dịch thơ khó nhất trong các hình thức dịch. Mặc dù từ xưa tới nay đã có nhiều người dịch thơ, nhưng người ta vẫn bàn luận rất nhiều về các khó khăn khi dịch và đa số cho rằng thơ […]