Ngày đăng: Tháng Chín 22, 2021

MƠ HOÁ BƯỚM – Nguyên Lạc

Tranh Amedeo Modigliani . Thả tiếu: Nhân sinh hàm khổ lụy Y phạn tích bại thành Phóng thủ vạn sự tuyệt Đắc tiếu, tiếu nhất thanh.  Hãy Cười: Kiếp người nhiều khổ nhọc, Cơm áo lắm được thua, Buông tay muôn việc hết, Ðùa được, thì cứ đùa! (Hạt Cát) […]

GIỠN CHƠI CÙNG CHỮ NGHĨA: CÂM NHƯ HẾN – Nguyên Lạc

. Thả tiếu: Nhân sinh hàm khổ lụy Y phạn tích bại thành Phóng thủ vạn sự tuyệt Đắc tiếu, tiếu nhất thanh.   Hãy Cười: Kiếp người nhiều khổ nhọc, Cơm áo lắm được thua, Buông tay muôn việc hết, Ðùa được, thì cứ đùa! (Hạt Cát) Laughter is […]

GIỠN CHƠI CÙNG CHỮ NGHĨA: VẠN TUẾ HỒNG QUẦN – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Tranh Bùi Xuân Phái . Lời nói đầu Trước hết, tác giả bài viết xin được ghi ra đây vài ý chủ quan: – Tiếng nói, chữ viết rất quan trọng, mất nó, chúng ta sẽ bị đồng hóa và mất nước. – Chữ viết chắt lọc từ […]