Ngày đăng: Tháng Chín 25, 2021

NHẠC SĨ LEONARDO DA VINCI – Phạm đức Thân.

Leonardo Da Vinci . Leonardo da Vinci (1452 -1519)là một họa sĩ và khoa học gia nổi tiếng. Mọi người biết đến thiên tài đa dạng của ông, nhưng tư tưởng và hoạt động âm nhạc của ông chưa được nghiên cứu một cách nghiêm túc và có hệ thống. […]

Thư Từ Chopin-Potocka Thật Hay Giả – Phạm Đức Thân

. Những người viết tiểu sử Chopin đầu tiên, như Liszt chẳng hạn, biết rõ nhân thân Chopin ngoài đời, không dựa trên dữ liệu mà căn cứ vào hồi ức. Những người khác thường dựa vào các lời đồn dại, nghe nói. Thế giới khoảng thập niên 1840 là […]

Cung Rê Giáng: Cung Dục Lạc Của Chopin – Phạm Đức Thân

. Bản Luân Vũ (Waltz) cung Rê Giáng (Op.64, No.1) của Chopin tuy ngắn nhưng rất nổi tiếng. Phần chính là do nhạc hay của bài, nhưng một phần cũng còn do các giai thoại thêu dệt chung quanh nó. Nhất là khi nhà xuất bản lại thêm chữ Minute […]