Ngày đăng: Tháng Chín 27, 2021

CHỮ NGHĨA BÂY GIỜ – Trần C. Trí

. Từ lâu nay ở hải ngoại đã có không biết bao nhiêu là bài viết nói về cách dùng chữ (chứ không phải “từ”!) ở Việt Nam. Bài này có nhan đề là “Chữ nghĩa bây giờ” bởi vì những từ ngữ “lạ” hay cách nói năng bừa bãi […]