Ngày đăng: Tháng Chín 28, 2021

Vô Ngã Thì Ai Là Tôi? – Văn Công Tuấn

Bài thơ của Trụ Vũ . Vô ngã là “không có ta”. Không có ta, vậy thì ai nói, ai viết đây? Cô bạn văn viết Email cho tôi và nói, mới nhận món quà quý của bác Trụ Vũ, không biết có nên khoe với anh không? Tôi trả […]