Ngày đăng: Tháng Chín 29, 2021

MỘT CÁCH NHÌN VỀ HỌC THUẬT CỦA MỘT “TÍN ĐỒ THANH TÂM TÀI NHÂN CHỦ NGHĨA” – Lê Nghị

Ảnh nhà nghiên cứu Lê Nghị mở đầu bản tham luận “Nguồn gốc Truyện Kiều”, tại Hội thảo Minh họa Kiều dưới góc nhìn minh triết Việt, do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội vừa tổ chức 2020. . (Nhân đọc 2 bài : “Học Thuật Tay Ngang […]