Ngày đăng: Tháng Mười 3, 2021

MƯA NGÃ TƯ ROKUDO – Kazuko Seagusa, Phạm Đức Thân dịch

  Kazuko Seagusa (1929 – 2003) nhà văn nữ Nhật, từng đoạt giải văn chuơng Tamura Toshico 1969 và Izumi Kyoka 1983. Phong cách u uất, với trần thuật khó tin là xác thực, huyễn tuởng, nhân vật thuờng bị ám ảnh bởi định mệnh và cái chết.Thể loại truyện […]

NHẠC PHẨM SUỐI MƠ LÀ TƯỞNG TƯỢNG? – Phạm Đức Thân

    . Lịch sử nhân loại cho thấy từ xưa âm nhạc thường chỉ là một phần của những sự kiện lớn lao: Cầu đảo cúng tế để xin được mùa, không hạn hán; lễ hội, nhẩy múa để ăn mừng chiến thắng; hát hò để cổ võ lao […]