Ngày đăng: Tháng Mười 6, 2021

TRƯỜNG CA MƯA – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc . Dẫn: “Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu. Ai khóc ai than hờ” (Trích lời nhạc: Giọt mưa thu – Đặng Thế Phong) . Nhập: Mưa chi? Mưa mãi […]

BẾN GÀNH HÀO – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc Tranh Đỗ Duy Tuấn .1.Đêm lưu xứ vọng bài ca vọng cổ“Dạ Cổ Hoài Lang” nức nở tiếng đàn còDải vàng lụa bến Gành Hào trăng đóLời hát mềm sóng vỗ động bờ mơ!.Đêm lưu xứ tiếng muôn trùng than thởNhức nhối tâm nức nở tiếng đàn còTôi […]

QUÊ HƯƠNG VẪN MÃI DÒNG SÔNG – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc * Tha hương nhớ tiếng đàn còTừng đêm nhức nhối vọng mơ câu tình“Đờn cò lên trục kêu vangQua còn thương bậu, bậu khoan có chồng” [*] “Đàn kêu tích tịch tình tang”Giữa khuya “Dạ Cổ Hoài Lang” khơi buồnQuê hương vẫn mãi dòng sôngGành Hào bến vắng […]