Nguyên Lạc

DODUYTUAN12

Tranh Đỗ Duy Tuấn

.
1.
Đêm lưu xứ vọng bài ca vọng cổ
“Dạ Cổ Hoài Lang” nức nở tiếng đàn cò
Dải vàng lụa bến Gành Hào trăng đó
Lời hát mềm sóng vỗ động bờ mơ!
.
Đêm lưu xứ tiếng muôn trùng than thở
Nhức nhối tâm nức nở tiếng đàn cò
Tôi nhớ lắm khúc “nhớ chàng” đêm nọ
Đã bao năm rồi vẫn mãi không thôi
.
2.
Làm cách chi quên được người ơi!
Chỉ tôi cách để tôi thôi nhớ?
Đêm xưa đó bến Gành Hào trăng tỏ
Khúc tình sầu “Dạ cổ hoài lang”
.
Khúc đoạn trường khóc cuộc li tan
Khúc “tình xa” cho kẻ lên đường
Làm hành trang đánh cược trùng dương
Sâu tiềm thức… làm sao mà quên được?
.
3.
Đêm lưu xứ tiếng nghìn trùng sướt mướt
Vọng khúc nguyệt cầm… tôi nhớ tiếng đàn cò
Tôi nhớ lắm đêm Gành Hào xưa đó
Nhớ lắm người ơi khúc “Dạ cổ hoài lang”!

Đường dầu xa, ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phụ phàng” [*]
Hò liu cống liu xê xạng
Xư xáng xề liu cống hò xang
.
Dạ cổ hoài lang. Dạ cổ hoài lang!
Đêm Gành Hào sông dải lụa trăng vàng
Bao năm rồi đó hồn lữ khách
Tiếng đàn cò khúc tiễn biệt… y nguyên!
………….
[*] Lời bài hát Dạ Cổ Hoài Lang – Cao Văn Lầu
.
Nguyên Lạc

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)