Nguyên Lạc

*

Tha hương nhớ tiếng đàn cò
Từng đêm nhức nhối vọng mơ câu tình
“Đờn cò lên trục kêu vang
Qua còn thương bậu, bậu khoan có chồng” [*]

“Đàn kêu tích tịch tình tang”
Giữa khuya “Dạ Cổ Hoài Lang” khơi buồn
Quê hương vẫn mãi dòng sông
Gành Hào bến vắng mắt trông lệ trào
Đêm thanh vọng tiếng nhạc rầu
Tình lang thương nhớ nỗi sầu lời ca
Đàn cò hoà điệu thiết tha
Đường dầu xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Vọng phu luống trông tin chàng”
[**]
Hò liu cống liu xê xạng… Lời não nùng chàng ơi nhớ thương!
.
Sông vàng dải lụa trăng tuôn
Níu người sao vội xuôi nguồn từ ly?
Từ ly rồi sẽ biệt ly
Câu ca lệ khổ người đi nhói lòng!


*
Tha hương vẫn mãi trong hồn
Gành Hào đưa tiễn trăng tuôn lệ sầu
Đàn cò thê thiết khúc đau
Hoài Lang Dạ Cổ đêm nào… sao quên?!
.
“Đờn cò lên trục kêu vang”
Cố nhân có biết nỗi lòng viễn phương?
………….

[*]Ca dao
[**] Lời bài hát Dạ Cổ Hoài Lang – Cao Văn Lầu
.
Nguyên Lạc

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)