Ngày đăng: Tháng Mười 16, 2021

NHỮNG CHUYỆN CẦN PHẢI KỂ LẠI – Phan Nhật Nam

. Viết để riêng gởi đến những người hằng sống-chết dài lâu sâu trong vũng tối ngục tù cộng sản. Và Người Đàn Bà Việt Nam – Mẹ Người Lính; Vợ Những Người Tù Miền Nam, và những đứa con của họ. Đây là câu chuyện xót xa lặng lẽ […]