Ngày đăng: Tháng Mười 18, 2021

RƯỢU MỜI/ TÌM LẠI DÒNG SÔNG/ THỜI GIAN – Nguyên Lạc

Nguyên Lạc . RƯỢU MỜI Bạn ở xa và ta cũng xa Rót về tây rót thế nào ta? Thì cứ rót như từng đã rót Rót lòng quê sớm lẫn chiều tà Ta ở phố này bạn phố kia Hai nơi đất khách một quê nhà Nâng ly mời […]