Ngày đăng: Tháng Mười Một 4, 2021

LỤC VÂN TIÊN CÕNG MẸ VIỆT NAM – Nguyên Lạc

. Đêm quánh đặc thời gian tích tắcChong đèn khuya đọc truyện nhân sinhThấy người xưa khóc mù đôi mắtSao người nay vui sống riêng mình?! (Nguyên Lạc) . Dẫn: Lục Vân Tiên là một tác phẩm văn chương nổi tiếng của cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu. Nó đã thấm […]