.

Đêm quánh đặc thời gian tích tắc
Chong đèn khuya đọc truyện nhân sinh
Thấy người xưa khóc mù đôi mắt
Sao người nay vui sống riêng mình?! (Nguyên Lạc)

.

Dẫn:

Lục Vân Tiên là một tác phẩm văn chương nổi tiếng của cụ đồ Nguyễn Đình Chiểu. Nó đã thấm vào máu, vào hồn của dân tộc Việt, nhất là những người dân quê mộc mạc, hiền lành nhưng cương nghị miền nam Việt Nam. Thử đọc các bài ca dao sau:

– Đời có sinh có tử
Có người dữ người hiền
Đố anh trong truyện Vân Tiên
Có ai thọ bịnh theo tiên chầu trời?
Ai bị một gậy bỏ đời?
Ai mà thổ huyết chết nơi gia đàng?
Ai mà vừa tới lâm san
Bị cọp ăn thịt chẳng oan ức gì?
Ai mà ăn ở bất nghì
Giữa đường bị cá nuốt đi?
Ai mà hùng hổ một khi
Kéo quân chật đất, ngựa phi dậy trời
Xưng tài giỏi nhất trần đời
Bị Tiên một nhát đứt lìa đầu đi?
Anh mà phân rõ thị phi
Em đây thí phát vô chùa đi tu
.
– Một năm có đông, có xuân, có hạ, có thu
Em lắng tai nghe anh đáp, nhưng đừng có đi tu, anh phiền
Lục bà thọ bịnh theo tiên
Phong Lai gãy cổ vì Tiên đánh đầu
Võ công là kẻ cơ cầu
Bị chàng Tử Trực nói câu động lòng
Hổ thân, thổ huyết mạng vong
Mẹ con họ Võ ăn ở hai lòng
Bị cọp ăn thịt chẳng oan uổng gì
Trịnh Hâm là đứa vô nghì
Xuống sông xuồng lật, cá thì nuốt ngay
Còn tướng Cốt Đột thày lay
Bị Tiên rượt chém chết ngay chiến trường
Anh đà phân giải tỏ tường
Em có đi tu, cho anh theo làm sãi đặng ăn chay trường với em
(Ca dao về Lục Vân Tiên)

Hôm nay tôi viết bài này xem như dâng một nén hương để tưởng nhớ cụ, đến một KẺ SĨ chân chính: “Nhân nghĩa tợ thiên kim / Tiền tài như phần thổ”. Xin phép cụ Nguyễn tôi mượn những điều đạo nghĩa- qua nhân vật LỤC VÂN TIÊN để phê phán những kẻ vong tình cha ông, bạc nghĩa nước non .

.

VÀI HÀNG VỀ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

 

Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) là nhà thơ lớn nhất của miền Nam Việt Nam trong nửa cuối thế kỷ 19
Nguyễn Đình Chiểu là một nhà nho tiết tháo, sống theo đạo nghĩa, tuy mù (vì khóc mẹ chết), và gặp lúc biến loạn mà vẫn giữ được phẩm cách thanh cao. Ông không chỉ là người con có hiếu, người thầy mẫu mực, mà còn là một nhà thơ yêu nước, đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị.
Ông là nhà thơ có quan niệm văn chương nhất quán. Ông chủ trương dùng văn chương biểu hiện đạo lý và chiến đấu cho sự nghiệp chính nghĩa. Nói khác hơn, ông làm thơ là để “chở đạo, sửa đời và dạy người”. Vì vậy, mỗi vần thơ của ông đều ngụ ý khen chê công bằng, rạch ròi, và đều bộc lộ một tấm lòng thương dân, yêu nước của ông

Chở bao nhiên đạo thuyền không khắm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà

Các tác phẩm của cụ: Lục Vân Tiên, Dương Từ – Hà Mậu, Ngư Tiều vấn đáp nhớ ý diễn ca, văn tế Tướng quân Trương Định,Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Thà đui …(Wikipedia)

.

TRUYỆN TÂY MINH LÀ GÌ?

 

Trước đèn xem truyện Tây Minh
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le

Bài Tây Minh có 252 chữ. Trong bộ Nho giáo, học giả Trần Trọng Kim viết: “Trương Hoàng Cừ (Trương Tái – NL) viết hai bài minh ở hai bên tả hữu nhà học, gọi là Đông Minh và Tây Minh, có nhiều ý kiến rất sâu xa, cho nên Trình Tử (tức Trình Y Xuyên) mới chép mà truyền cho học giả.
Trong bài Tây Minh, Trương nói rằng: “Dân ngô đồng bào, vật ngô dữ dã (Dân là anh em đồng bào của ta, vật là cùng ta chịu cái lý và cái khí của trời đất vậy)”.
Tây Minh là những bài Trương Tái tóm lược và diễn giảng những điều ông tâm đắc về triết lý nhân sinh của đạo Nho, những nguyên lý đạo đức của thánh hiền mà ông học được và đem truyền thụ theo cách hiểu của mình cho học trò.
Nguyễn Đình Chiểu đọc và tâm đắc bài Tây Minh, ông dùng nó làm nền tảng tư tưởng triết học cho nhân vật Lục Vân Tiên.

 

Kêu rằng bớ đảng hung đồ
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân

.

Bản thảo truyện Lục Vân Tiên bằng tranh vẽ trong khoảng 1915 – 1919 được giới thiệu lần đầu tiên tại Idecaf, Sài Gòn.

.

NHÂN VẬT LỤC VÂN TIÊN

Nhân vật Lục Vân Tiên là hư cấu mà cụ Nguyễn Đình Chiểu tạo ra để gởi gấm tâm sự mình vào. Nhân vật nầy đại diện các nhà Nho, các trí thức thời cụ.

Lúc trước, để phê phán: “Con thuyền “chở đạo” của Nguyễn Đình Chiểu (qua nhân vật Lục Vân Tiên -các nhà Nho, các tri thức – NL) chỉ loay hoay mãi trong một vũng nước tù, không có lối thoát, hết “đụng” cái này thì “đụng” cái kia, cứ quanh quanh quẩn quẩn mãi trong sự tuyệt vọng và bế tắc. Nói cách khác, đó là những lý tưởng ở đường cùng ” (Đọc…chơi vài bài ca dao – Nguyễn Hưng Quốc) người ta đã mỉa mai bằng các câu ca dao:

 

Vân Tiên cõng mẹ chạy ra,
Đụng phải cột nhà, cõng mẹ chạy vô.
Vân Tiên cõng mẹ chạy vô,
Đụng phải cái bồ, cõng mẹ chạy ra.
Vân Tiên cõng mẹ chạy ra…

.

LỤC VÂN TIÊN TÂN THỜI

Tôi xin theo cụ Nguyễn dùng Lục Vân Tiên như đại diện cho những người trí thức thời nay, trong xã hội bây giờ. Tôi sẽ sử dụng ý nghĩa nói trên cho Lục Vân Tiên thời này, cũng cứ quanh quanh quẩn quẩn mãi trong sự tuyệt vọng, bế tắc, mất phương hướng trong một xã hội vô cảm, chỉ biết lợi riêng mình, vọng ngoại, giả dối, khiếp nhược với lũ bành trướng Đại Hán…
Do đâu?
Tuy không trả lời nhưng chắc ai cũng biết:_ Chỉ vì lợi ích của chủ nghĩa, đúng ra chỉ lợi ích của riêng một thiếu số đặc quyền, vì quyền lợi cá nhân đã hy sinh biết bao xương máu người dân, đã đem đất đai của cha ông dâng trả món nợ vũ khí trong cuộc chiến tang thương, nồi da xáo thịt. Xây dựng được gì? Toàn là những lời dối trá, nhưng hứa hẹn hão huyền. Hậu quả của nó rành rành trước mặt, một xã hội đầy tiêu cực , một tương lai u tối, một cơ đồ đang bị gặm nhấm lần lần và có nguy cơ bị tiêu vong.
Nguyên do?
Từ việc giáo dục “con người mới XHCN”, bỏ môn đạo đức, từ bỏ những phẩm chất tốt đẹp căn bản của con người; thay thế vào đó môn chính trị, “đấu tranh giai cấp”, phân biệt TA/ĐỊCH. Thực chất chỉ là “giành giựt chủ nghĩa”, đưa cái “tôi” lên đến tột cùng, đưa điều cổ hủ “Môn đương hộ đối” lên tầm cao- thông qua cách phân biệt thành phần, lý lịch, gây chia rẽ. v.v. và v.v… Tôi sẽ bàn rõ lại những điều này trong các bài sau.

Thử sơ lược vài tiêu cực của xã hội VN thời nay:

– Người dân vô cảm, ai chết mặc ai chỉ biết lợi riêng mình . Sống theo chủ nghĩa mackeno. Hãy xem bọn THÚ NGƯỜI nhố nhăng nhảy nhót trong ngày giỗ tổ Hùng Vương thì rõ. Đó là hậu quả của việc giáo dục “con người mới” XHCN

– Mê tín, vọng ngoài: Người Tàu dân đông, nghèo, năm nào cũng thiếu ăn chết đói. Cái đói đã ám ảnh và đi vào tiềm thức nên gặp nhau họ thường hỏi nhau: “Ăn cơm chưa? ” Chính nỗi sợ đói nầy nên họ thường xuyên có mộng xâm lược các lân bang trù phú đất đai hồng tìm cái ăn, tìm tài nguyên,của cái. Chính cái mơ ước được cái ăn nầy đưa đến các hình trẻ con, các tượng Phật bụ bẫm, bụng bự, cao máu… Hãy nhìn các tướng Phật Tàu thì biết. Và cũng chính vì nghèo đói, mơ ước được giàu sang, đầy đủ nên mới xảy ra việc mê tín: Coi tay, coi bói, xin xăm…

Vì tính vọng ngoại, lụy Hán , đội Hán nên các Ngài đã RINH toàn bộ những điều tiêu cực trên vào VN. Hãy so sánh các tượng Phật VN với các tượng Phật Tàu thì sẽ rõ. Trong chùa gì mà xin xăm, lấy số.v.v.. Sư thì có người hầu hạ, đón đưa, nhảy nhót ca nhạc disco…

– Trí thức đúng nghĩa khó tìm, còn “trí thức mới” nở rộ như nấm mùa mưa. Bằng chứng là số các Ngài tiến sĩ đó: hàng chục vạn người. Làm được gì cho đất nước? Ngôn từ vọng ngoại, lụy Hán , “khoe mẻ”. Nên nhớ rằng, muốn dẫn dụ người ta phải làm sao dùng những lời bình dị, ai cũng hiểu; chứ không phải những từ vô nghĩa, HÙ người. Chính điều này là điểm tuyệt trong nghệ thuật tuyên truyền của những người CS, dùng lời dễ hiểu, dùng ca dao lục bát dễ thấm vào hồn người trong các cuộc chiến để thu phục nhân tâm; chỉ tiếc rằng mục đích của họ là không vì dân vì nước. Các Ngài “trí thức mới” sẽ chỉ làm thân “dẫn heo Nọc” thôi, hay nói theo tục ngữ đời thường là “cầm c. chó đái” (từ “Dẫn heo nọc” tôi đã dùng trong bài Bàn Về Lợn/ Heo của tôi – dựa vào chuyện người tù già trong trại “cải tạo” dẫn heo Nọc đi bỏ giống của nhà văn Thảo Trường – Đá Mục). Chính vì thế mới có câu “phán” nổi tiếng của Lenin, và cả ông Mao mà ai cũng biết” ” “trí thức là cứt”. – [Trong thư gửi Maxim Gorky ngày 15/9/1919, Lenin viết: “Các lực lượng trí tuệ của công nông đang trưởng thành vững mạnh trong cuộc đấu tranh lật đổ tư sản và bọn đồng lõa, lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt.”]

 

Ngay phần mở đầu cũa truyện Lục Vân Tiên, cụ Nguyễn đã viết:

Hỡi ai lẳng lặng mà nghe,
Dữ răn việc trước, lành dè thân sau.

Nếu cụ Nguyễn Đình Chiểu không dùng chữ đơn giản, bình dị dễ hiểu thì làm sao người nghe theo cụ mà “răn” với “dè”?

Đó chỉ là sơ lược một vài điều tiêu cực của xã hội VN thời này. Các ông TRÍ THỨC MỚI, các Lục Vân Tiên tân thời rồi thì cũng chỉ biết chạy loanh quanh, mất hướng như Lục Vân Tiên thời xưa mà thôi.

.

LỤC VÂN TIÊN CÕNG MẸ VIỆT NAM

Sau đây là các bài thơ tôi dựa vào nhân vật Lục Vân Tiên để diễn tả sự vô vọng và bế tắc này; sẵn luôn phê phán lũ người bội tình nước non, quên công ơn tiên tổ.

 

1. Đọc truyện Tây Minh

Trước đèn đọc truyện Tây Minh
Giận loài ngạ quỷ vong tình cha ông
Nước non rồi sẽ còn không ?
Chúng đem dâng trọn mưu toan Hán hồ
Quên câu Nam quốc Sơn hà [1]
Cáo hồ đốt cháy cơ đồ Việt Nam
Rồi xong dòng dõi rồng tiên
Chúng đành bội nghĩa vong tình nước non!

.
2. Vân Tiên cõng Mẹ Việt Nam

Vân Tiên giải cứu Mẹ già
Tránh phường bạo ngược cõng ra sân ngoài
Vân Tiên cõng Mẹ chạy dài
Đụng phường thảo khấu vội quày vào trong
Vân Tiên cõng Mẹ chạy rong
Đụng phường đội Hán vội vòng quay lui
Vân Tiên cõng Mẹ trở lùi
Gặp phải một lũ dùi cui vong tình
Vân Tiên uất hận bất bình
Ghét thay một lũ âm binh côn đồ
Vội vàng cõng mẹ chạy vô
Gặp phải một lũ xí xô xí xào
Giật mình chẳng biết tại sao?
Chúng nơi phương bắc sao vào nước ta!
Vân Tiên cõng Me mất đà
Hết đường bỏ chạy xót xa cơ đồ!
.
“Đảng ta” cùng lũ cáo hồ
Sơn hà xã tắc dâng cho Hán triều
Thế là gấm vóc sẽ tiêu
Thế là nước Việt mến yêu tan tành!
Ngẩng đầu than với trời xanh
Hận cho một lũ lưu manh bạc tình
Biết bao xương máu hy sinh
Công ơn tiên tổ chúng đành lãng quên!

.

3. Và bài thơ phê phán: Quê hương còn gì

Quê hương còn gì để nhớ?
Dối gian chia rẽ lòng người!
Mệnh danh yêu thương tổ quốc
Máu xương lãng phí dân tôi!
.
Quê hương còn gì để nhớ ?
Chia nhau trên những tai ương [*]
Cười vui trên những căm hờn
Trưởng giả học đòi “giao hưởng”
.
Mệnh danh tương lai dân tộc
Dạy con em chữ lạ lùng
Thiên tai đói nghèo dân khóc!
Chia nhau “dự án”, “công trình” [**]
.
Quê ơi khổ đau hãy chịu !
Dân ơi oan nghiệt phải đành !
Mệnh danh giang sơn giàu mạnh
Tạo bao thống hận điêu linh !
.
Quê hương chắc còn để nhớ?
Hận ai đốt cháy cơ đồ!
Bao nhiêu công ơn tiên tổ
Tư dục họ nỡ thờ ơ!
.
Người ơi sao không lên tiếng!
Chúng quên xương máu ông cha
Dân Việt ơi mau góp tiếng!
Kẻo mai mất trắng sơn hà
……….
[*] Ăn chặn đồ cứu tế: thiên tai, dịch bệnh…
[**] Chia nhau tiền bạc ăn bòn trên những dự án, công trình…
.
Nguyên Lạc
_____________________

[1] Nam quốc Sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên phân định tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
(Lý Thường Kiệt)

Dịch:
Sông Núi Nước Nam
Nước non Nam Đế Nam hùng cứ!
Phân định sách trời xưa tỏ nay,
Lỗ mãng! cớ sao sang lấn phạm,
Ngữ bây thất bại chắc trong tay !
(Laiquangnam dịch)
…………
Tham khảo: Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu, Thảo Trường, Nguyễn Hưng Quốc, Nguyễn Đình Đăng, Wikipedia, Kho tàng ca dao VN, Thi Viện…

 

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)