Ngày đăng: Tháng Mười Một 5, 2021

CÂU CHUYỆN VĂN CHƯƠNG: Đối thoại với CÁC THẦY – Laiquangnam

  . TÌNH TỰ DÂN TỘCĐối thoại với CÁC THẦY(bài thứ năm), Nov 5, 2021 Lời người dẫn truyện Vào ngày 31 /10/2021, trên trang Facebook của nhóm ” TÌNH TỰ DÂN TỘC ” chúng tôi đã có viết các dòng này:“Vào năm 1813-1815, thiên tài Nguyễn Du xuất hiện.Ông […]

TRIẾT LÝ VỀ THỰC PHẨM – Phạm Đức Thân

. Chưa bao giờ chuyện ăn uống, thực phẩm lại được nói đến nhiều như hiện nay. Xuất hiện liên tục trên mọi phương tiện truyền thông (sách, radio, tv, internet….) về gia chánh, món ăn nội địa và ngoại quốc, các lễ hội thực phẩm trên thế giới, các […]