Ngày đăng: Tháng Mười Hai 9, 2021

THỜI GIAN VÀ ĐỒNG HỒ – Phạm Đức Thân

(Orloj, đồng hồ thiên văn tại Prague, Tiệp Khắc, được chế tạo khoảng năm 1410 và vẫn còn hoạt động) . Năm hết, tết đến, Xuân lại về. Mọi người hớn hở đón mừng năm mới. Có lẽ chỉ riêng một số người già thất thập như tác giả là […]

ĂN, CÁI KHOÁI THỨ NHẤT – Phạm đức Thân

. Một hiện tượng phổ biến đang diễn ra hàng ngày trên thế giới là truyền thông (sách báo, phim ảnh, tv, youtube…) luôn luôn có đề cập đến tình yêu, tình dục, thực phẩm, gia chánh. Ngay cả kỹ nghệ du lịch được phát triển một phần cũng nhờ […]