Ngày đăng: Tháng Một 2, 2022

MỘT BUỔI CHIỀU CHỦ NHẬT- Roberto Arlt, Phạm đức Thân dịch

  Roberto Arlt (1900 – 1942) viết tiểu thuyết, truyện ngắn, kich và làm báo, là nguời tiên phong của tiểu thuyết siêu thực trong văn chuơng Argentina, từng gây ảnh huởng đối với Gabriel G. Marquez, Jorge L. Borges, Ricardo Piglia… Thế giới truyện của ông kỳ quặc, ma […]