Ngày đăng: Tháng Một 12, 2022

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN – Phạm Đức Thân

. KHAI BÚT ĐẦU XUÂN Bút khá cùn rồi khó thể khai Mực thì gần cạn xúc nghiên hoài Nhâm Dần hổ dữ vừa xông tới Tân Sửu trâu điên đã chạy dài Thẳng lối ngay hàng ghi thật đúng Dọc ngang trên duới viết đừng sai Mặc dù bẩy […]