Ngày đăng: Tháng Hai 22, 2022

TẠI SAO ÂM NHẠC GIÀU TÌNH CẢM – Phạm Đức Thân

Liana Gourdjia, violin, Franz Vecsey Valse Triste . “Âm nhạc”, theo Marmontel, “là nghệ thuật kết hợp các âm thanh để thỏa mãn thính giác”. Nhưng việc kết hợp này dựa trên nguyên lý cấu tạo nào? Xét cho kỹ về thực chất, ta thấy âm nhạc có một xu […]

Ý NGHĨA ÂM NHẠC TRONG TƯƠNG QUAN VỚI CUỘC SỐNG – Phạm Đức Thân

. Âm nhạc là một nghệ thuật. Nghệ thuật là một hình thái đặc thù của ý thức xã hội, nhận thức hiện thực và thay đổi hiện thực bằng tư duy hình tượng, bằng ngôn ngữ riêng. Theo Belinski: “Nghệ thuật không dung nạp những tư tưởng triết lý […]