Ngày đăng: Tháng Hai 27, 2022

SÁNG TÁC ÂM NHẠC – Phạm đức Thân

. Có người cho rằng chỉ cần biết đọc, biết viết là có thể viết văn, làm thơ mặc dù không hay, không có ai đọc. Vd. Con cóc trong hang Con cóc nhẩy ra Con cóc ngồi đó Con cóc nhẩy đi….. Tương tự, cũng có người nghĩ rằng […]