Ngày đăng: Tháng Ba 4, 2022

PHƯƠNG PHÁP DƯỠNG SINH OHSAWA – Thích Tuệ Hải

Ảnh George Ohsawa & TT Thích Tuệ Hải . TIỂU SỬ TỲ KHEO THÍCH TUỆ HẢI Thượng tọa Thích Tuệ Hải – thế danh: Đinh Kim Nga sanh năm 1968 tại xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Thầy được sanh ra trong gia đình có 8 anh […]