Ngày đăng: Tháng Ba 14, 2022

THANH TÂM TÀI NHÂN ”BA TRỢN”, ÔNG LÀ AI -Lại quảng Nam

Tranh vẽ của nữ họa sĩ Ngọc Mai (SàiGòn) . Lời thưa trước Chúng tôi nghĩ rằng Người Việt cũng cần biết vài chi tiết về sự hiện hữu cộng đồng Người Hoa cũng như sinh hoạt của họ trong xã hội Việt Nam vào thời Gia Long lên cầm […]