Ngày đăng: Tháng Sáu 2, 2022

Đọc lại “Cõi Đá Vàng” của Nguyễn Thị Thanh Sâm (kỳ 1) – Nguyên Lạc

. Lời vào bài . Cõi Đá Vàng của Nguyễn Thị Thanh Sâm do nhà xuất bản An Tiêm miền Nam VNCH ấn hành lần thứ nhất tại Saigon tháng 9 năm 1971. Tôi là fan của An Tiêm nên vội vàng mua 1 quyển dù thật sự chưa biết […]