Ngày đăng: Tháng Sáu 11, 2022

Đọc lại “Cõi Đá Vàng” của Nguyễn Thị Thanh Sâm (kỳ 3) – Nguyên Lạc

. (Tiếp theo Kỳ 2) . Đơn xin ra khỏi Đảng của Trần . Từ lớp chỉnh huấn. Trở về, Trần ngã bệnh nặng, được chị Hiếu, một thiếu phụ góa chồng có hai con, hơn chàng mười tuổi, hết lòng chăm sóc. Tình yêu bắt đầu nẩy sinh từ […]