Ngày đăng: Tháng Sáu 12, 2022

Đọc lại “Cõi Đá Vàng”của Nguyễn Thị Thanh Sâm (kỳ 4) -Nguyên Lạc

. (Tiếp theo kỳ 3) . Kế hoạch thanh toán Phạm Huỳnh và Nguyễn Trần . Nàng xoay người, choàng cánh tay ôm ngang qua ngực chàng: – Thế anh tên là gì nào? – Anh tên là Huỳnh. Nàng kêu lên: – Huỳnh, Huỳnh, Phạm Huỳnh thi sĩ phải […]