Ngày đăng: Tháng Sáu 16, 2022

VIẾT HOA VIẾT THƯỜNG/ CÁC DẤU TRONG CÂU – Nguyên Lạc

. VIẾT HOA HAY VIẾT THƯỜNG? Viết hoa (upper case), viết thường (lower case) là một vấn đề tế nhị, cần bàn thảo kỹ lưỡng. Thấy một số bạn, nhất là các bạn trẻ ở VN viết hoa các chữ/từ một cách tùy tiện, tôi xin ghi ra đây vài […]