Ngày đăng: Tháng Sáu 22, 2022

NHÂN NHẠC CHẾ THỬ XÉT LẠI TƯƠNG QUAN NHẠC LỜI CỦA CA KHÚC – Phạm Đức Thân

Hồi còn nhỏ chúng ta thường nghe (đa số là trẻ em) hát (đôi khi có dị bản): Ò, e, Rô-be đánh đu, Tặc-Dzăng nhẩy dù, Zô-rô bắn súng.Chết cha, con ma nào đây, thằng Tây hết hồn, thằn lằn cụt đuôi. Thật ra đây là chế lời cho nhạc […]