Ngày đăng: Tháng Tám 5, 2022

Ngộ đạo đất trời – Tràm Cà Mau

. Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó, Ai thay da mãi mãi sống trăm đời. Kẻ trước người sau, xếp hàng xuống mộ Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi. . Ông Tư bị ung thư và biết chắc không thể sống lâu hơn sáu tháng. Ông […]

BÌNH THƠ KHÔNG BÀN THI PHÁP – Phạm Đức Nhì

. Thi Pháp Là Gì? Sau đây là vài định nghĩa Thi Pháp đáng chú ý: 1/ Định nghĩa theo kiểu chiết tự của người Việt (Tự điển Việt – Việt): Phương pháp, quy tắc làm thơ. https://www.rung.vn/dict/vn_vn/Thi_ph%C3%A1p 2/ The art of writing poetry. The study of linguistic techniques in […]

CÓ CHĂNG TÌNH BẠN KHÁC PHÁI? – Phạm Đức Thân

. Tình bạn thường được hiểu là tương quan giữa hai người cùng phái không có quan hệ tình dục. Tình bạn khác phái đơn thuần là giữa nam và nữ, cũng không có quan hệ tình dục. Phải chỉ rõ như vậy để tránh hiểu lầm, vì theo lối […]