Rót trà

(Bài thơ diễn tả tâm sự một cụ già, truớc cảnh thu buồn ảm đạm, chiến tranh đây đó,

chỗ nào cũng tranh sống như ruồi bu kiến đậu, cảm thấy mình không có chỗ đứng,

bèn tìm đạo để tu.

Tuy nhiên độc giả nào thích nói lái, có thể tìm thấy 20 chỗ lái. Và tác giả không chịu 

trách nhiệm vì honi qui mal y pense.

Do cần nói lái cho nên đã có du di luật thơ Đường).

.

Lại đồn cụ Bắc có cốt tu

Chán cảnh mây mù ảm đạm thu

Thiên hạ chẳng thuơng nhau mà sống 

Chiến tranh chi để đạn bay mù

Ầm ầm đánh thức con công ngủ

Ngã lộn phèo dưới ánh điện lu

Khắp chốn cảnh ruồi bu kiến đậu

Không còn chỗ đứng tìm đạo tu

.

Phạm đức Thân

Đăng bởi nguyenlacthovan

Sinh tiền bất tận tôn trung tửu Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi (Nguyễn Du)