Ngày đăng: Tháng Tám 16, 2022

TỪ TÁC PHẨM “CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG” – Hồ Đình Nam

Hồ Đình Nam – Trương Đình Uyên phác họa . TỪ TÁC PHẨM “CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG” CỦA HERMANN HESSE ĐẾN BÀI THƠ “ĐIỀU CHÂN THẬT” CỦA DƯƠNG KIỀN. ‘ . (Gởi người bạn tù Huỳnh Hưng, Nguyễn Văn Côi và…) Und allem Weh zum Trotze beib ich Verliebt in […]

Võ Phiến: THƠ DỊCH

Võ Phiến .   — Bạn nghĩ thế nào về thơ dịch? — Tôi nghĩ: Thơ dịch không phải là thơ, dịch thơ không phải là dịch. — Thế à? — Thế. — Nghĩ thế không nghĩ còn hơn. Nhảm quá. — Thế à? — Thế. Thơ dịch đang đóng […]