Ngày đăng: Tháng Tám 22, 2022

Nguyên Lạc: THƠ, HOA & NGƯỜI (2)

Hoa Phong lữ . HOA – Khi vui hay khi buồn, hoa luôn luôn là bạn trung thành của ta. Ta ăn uống, ta ca vũ, ta ve vãn đùa cợt với hoa. Ta kết hôn, làm lễ rửa tội với hoa. Ta không dám chết mà không có hoa. […]