Ngày đăng: Tháng Tám 23, 2022

Nguyên Lạc: VỀ BÀI THƠ TIẾNG THU CỦA LƯU TRỌNG LƯ

. . BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN VỸ Sự thật về bài thơ “nổi tiếng” của Lưu Trọng Lư đã được nhà văn Nguyễn Vỹ “nói đến” từ lâu. Đây là bài viết của Nguyễn Vỹ (1912 – 1971) về bài thơ Tiếng Thu: [Trích đoạn]Có một lần ở tại nhà […]