Ngày đăng: Tháng Mười 10, 2022

Nguyên Lạc: CẢM ƠN HOA VẪN NỞ

Cảm ơn hoa đã nở! Nhưng chỉ mới tháng mười? Hay Dã quỳ thương nhớ? Nên nở sớm thế thôi . Lâu thật lâu rồi đó Quỳ chẳng nở đúng mùa Cảm ơn hoa nhắc nhở Màu héo úa phe thua . Cảm ơn hoa vẫn nở Vàng nhớ một […]

Phạm Đức Thân: QUÀ – ĐÔI ĐIỀU LÝ THÚ

. Giáng sinh, Tân Niên là dịp lớn nhất trong năm để thiên hạ tặng nhau quà. Nhân dịp này xin điểm qua đôi điều lý thú liên quan đến quà. Quà ở đây là quà bình thường trong gia đình, xã hội, chứ không phải quà đặc biệt, được […]