Ngày đăng: Tháng Mười 22, 2022

LẠC ĐÀ KHÓC – Tam Mao| Nguyễn Văn Thực dịch

  Nguyễn Văn Thực dịch từ nguyên tác chữ Hán 哭泣的駱駝 (Khốc Khấp đích Lạc Đà) Lời Người Dịch: Bối cảnh địa lý và lịch sử của bài này xin xem chú thích (1); về tác giả Tam Mao xin xem chú thích (2). Quý độc giả nên đọc chúng […]