Ngày đăng: Tháng Mười Một 1, 2022

VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ – Sưu tầm

. I. HỎI NGÃ 1. Bài thơ hỏi ngã: MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười. CỦ quả dành để biếu người CŨ xưa. KIỄNG chân, chậu KIỂNG đu đưa KẺO hết, KẼO kẹt đêm mưa võng buồn. HỔ thẹn chưa HỖ trợ lương. GÃ kia GẢ bán người thương vì […]

Nguyễn Đức Tùng: ĐỌC MỘT BÀI THƠ NHƯ THẾ NÀO

. 1. Đọc mỗi lần một chữ Khi tôi học lớp Năm, có lần được thầy gọi lên bảng đọc cho cả lớp chép một đoạn trích từ cuốn Tâm Hồn Cao Thượng, bản dịch Hà Mai Anh, nguyên tác Edmond De Amicis. Đó là sách dạy chính thức trong […]