Ngày đăng: Tháng Mười Một 2, 2022

ĐÀM TRUNG PHÁP: KHI TIẾNG MỸ ĐƯỢC “CHÊM” VÀO TIẾNG VIỆT

. MỘT ĐIỀU KHÓ TRÁNH Sau bốn thập kỷ tỵ nạn tại Mỹ, nhiều người Việt chúng ta sử dụng tiếng Mỹ thành thạo trong đời sống hàng ngày cũng như trong công ăn việc làm. Cũng vì vậy mà khi nói tiếng Việt với nhau tại quê hương mới […]

CHỮ NÀO ĐÚNG: GIÒNG/ DÒNG, XỬ DỤNG/ SỬ DỤNG – Sưu tầm

1. Nên viết “dòng” hay “giòng”? Chúng ta cùng biết các nhà văn trong Tự Lực Văn Đoàn viết “giòng sông, giòng nước”: Nhất Linh: Giòng sông Thanh Thủy Tú Mỡ: Giòng nước ngược Thạch Lam: Theo giòng. Các nhà văn, trí thức lớp sau viết “dòng sông, dòng nước”: […]